Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam
Volksplein/ontmoetingsplein
Louis Genet

Volksplein/ontmoetingsplein

Het Mercatorplein is door Berlage ontworpen als een volksplein. Het plein is het hart van het zogenoemde Plan West, 6000 woningen, door een particuliere bouwerscombinatie indertijd ingediend. Het plein heeft twee torens, mooie gevelwanden, overdekte winkelgalerijen en is een van de weinige echte pleinen in Amsterdam. De architectuur is van de echt degelijke Amsterdamse School stijl, weliswaar niet zo mooi als in de Spaarndammerbuurt b.v., maar het plein is echt karakteristiek door zijn mooie beschutting en hele mooie menging van wonen, winkels, voorzieningen en openbare ruimte.

Waarom is het Mercatorplein en omgeving mijn favoriete stukje Amsterdam? Om meerdere redenen: - het plein is in de jaren negentig heel mooi opgeknapt en levendiger geworden - het plein wordt door actieve buurtbewoners goed gebruikt ten behoeve van (ontmoeting)activiteiten - het is, hoe paradoxaal het ook moge klinken, een goed voorbeeld van mengen van lagere en hogere inkomens, geen topsegment maar toch.. Bij het opknappen van de buurt is er een voorbeeldige samenwerking gegroeid tussen stads(deel)bestuur, architecten, particuliere eigenaren, woningbouwverenigingen en actieve bewoners. Dat ging natuurlijk op zijn Amsterdams, met de nodige kritiek, ideologische stellingnames, met het nodige vallen en opstaan. Vooral de liefde voor het zorgvuldig restaureren van belangrijke onderdelen aan het plein en het terugbouwen van een van de torens zorgde voor gezamenlijkheid onder betrokkenen. Ook het feit dat woningbouwverenigingen steeds meer woningen van particuliere eigenaren hebben gekocht en daarna opgeknapt, droeg aan het draagvlak bij. Hoezo, alleen uitverkoop van sociale huurwoningen!

Het plein wordt weer actief gebruikt voor allerlei activiteiten, het bruist er weer, er is gezonde sociale controle, ook al gaat er ook wel eens wat mis. Maar het is er absoluut gezelliger dan 25 jaar geleden en mensen hebben zin er te wonen. Het mengen van inkomens is en blijft voor mij een heel belangrijke doelstelling. Amsterdam had een te eenzijdige bevolkingssamenstelling naar inkomen en wil je begrip voor elkaar krijgen, dan is het kunnen delen van lief en leed op buurtniveau wel een heel belangrijke positieve voorwaarde. Je gebruikt met elkaar de voorzieningen, van goedkopere en duurdere winkels, het buurthuis enz.

Ik hoop dat bij een vervolgingreep over pakweg 25 jaar weer op een verantwoorde manier gerestaureerd en ook deels veranderd zal gaan worden op het Mercatorplein en omgeving. Dat het Amsterdamse School karakter, weliswaar bescheiden maar toch heel samenhangend, behouden zal blijven, maar vooral dat bewoners samen met bestuur, eigenaren en corporaties een passende, gezamenlijke aanpak zullen ontwikkelen. Veranderingen zullen altijd aan de orde zijn, maar willen die veranderingen goed kunnen uitpakken, Doe dan mee! Nu en in de toekomst!

© Westival Amsterdam

Deel dit verhaal op Facebook
Lees uw verhaal en die van andere Amsterdammers