Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam
Zandhoek 13: symbool tegen sloop van de binnenstad
Stadsherstel

Zandhoek 13: symbool tegen sloop van de binnenstad

Bij Zandhoek 13 begint een nieuw hoofdstuk in de hedendaagse geschiedenis van het Amsterdamse bouwen. Daar staat namelijk de primeur van het begrip ‘stadsherstel’.

Kort na de oprichting in 1956, begon de organisatie Stadsherstel op Zandhoek 13 in 1957 aan haar allereerste restauratie met als doel om oud-Amsterdam levend te houden voor de toekomst. Op veel plekken lag Amsterdam er destijds wezenloos en vervallen bij, de mores van beleidsmakers was erop gericht om de boel te slopen. Stadsherstel was een van de redders die op sleutelplaatsen in de stad panden kocht en ze door restauratie haar knappe gezicht teruggaf. Bovendien werden inwoners van de stad ermee gestimuleerd om in het centrum te blijven wonen; de binnenstad behield haar werk- én woonfunctie.

Zandhoek 13 is rond 1650 gebouwd, de straat ontleent haar naam aan de zandschepen die er hun vracht laadden en losten. Na deze allereerste opknapbeurt is er ook door anderen druk gerestaureerd in de Zandhoek, zodat niemand meer het woord ‘vervallen’ of ‘morbide’ voor de omgeving zou durven te gebruiken. De allereerste restauratie van Stadsherstel mag natuurlijk niet missen op de Stadsmaquette. 

Deel dit verhaal op Facebook
Lees uw verhaal en die van andere Amsterdammers