Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam
Hier willen we nooit meer weg!
Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein e.o.

Hier willen we nooit meer weg!

Hier willen we nooit meer weg! Onze plek in de stad is het Binnengasthuis (BG) terrein, een rustige omgeving midden in een overvol stadshart. Ooit was het een plaats waar zieke mensen beter werden. Nu is het een gezonde straat waar we met veel plezier wonen.

Het BG terrein is altijd een bijzondere hoek geweest van de binnenstad. In de middeleeuwen een soort restgebied ingeklemd tussen de Grimburgwal, de Kloveniersburgwal en de stadswallen aan de Amstel. Het was een plek voor twee kloosters, later een gasthuis met een speciale hoek voor de pestlijders. Vervolgens eind 19e eeuw kwamen de paviljoens van het toen nieuwe academische ziekenhuis, het Binnengasthuis, omgeven door muren, met veel groene hoven. Tenslotte werd het een openbaar terrein met veel universiteitsgebouwen. In de 80er jaren is een rij woningen dwars over het terrein gebouwd en delen gewone Amsterdamse burgers deze unieke hoek van het stadshart met de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dat is niet altijd even soepel gegaan en heeft in het verleden tot stormachtige confrontaties geleid. Nu gaat dat beter. Over de nieuwbouwplannen van de UvA is overleg met de bewoners en de verhoudingen zijn een stuk plezieriger dan enkele jaren geleden. De Binnengasthuisstraat heeft een pleintje en autoverkeer mag er niet komen. Het is dus een rustig nest, met alleen wandelaars en fietsers, midden in het overvolle stadshart en, zoals dat gaat met rustige plekken, voor de bewoners krijgt het iets dorps. Het onderling contact is uitermate plezierig. Achter de huizen aan de Kloveniersburwal zijn zelfs gemeenschappelijke tuinen ingericht door de bewoners die het groen zelf onderhouden.

Zo mooi groen wensen we het hele BG terrein. Maar het pleintje is nog te veel steen en te weinig groen maar gelukkig vindt de UvA dat ook. Dus als de bouwplannen van de universiteit gerealiseerd zijn gaan wij dat in gemeenschappelijk overleg aanpakken. Voorlopig doen we het daar met grote plantenbakken die wij ook zelf onderhouden. In hete zomerperiodes sjouwen we met emmers in ganzenpas naar de OZ-Achterburgwal om water uit de gracht te halen voor de planten. Sociale cohesie schijnt dat te heten. Ook de jeu de boules-baan vormt een trefpunt en zal in de toekomst steeds meer een ontmoetingsplek tussen bewoners en studenten zijn.

Al een aantal jaren bestaat de Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein, de VOL BG, in het leven geroepen om een aanspreekpunt te zijn voor het overleg met de UvA en de gemeente. Het is goed om je te organiseren binnen een stad als Amsterdam, zeker als het niet alleen maar om bloembakken gaat. De invloed op de omgeving van de bouwplannen van de UvA, mogelijke verkeersproblemen door de groter wordende drukte, het zoeken naar oplossingen voor grote aantallen geparkeerde fietsers; de VOL BG maakt zich er allemaal druk om. Maar er zijn niet alleen maar zorgen. Een fototentoonstelling over het terrein van enkele jaren geleden heette “De gelukkige straat”. Terecht. Als wij ’s zomers een beetje jeu de boulen, met een glas wijn en wat happen, met de drukte van de stad vlak bij, maar toch nauwelijks hoorbaar, dan denken we toch: Hier willen we nooit meer weg! Namens VOL BG, Jan Timmerman

Deel dit verhaal op Facebook
Lees uw verhaal en die van andere Amsterdammers