Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam
Brandweerkazerne Oud NICO
J. Wolf

Brandweerkazerne Oud NICO

Op de De Ruyterkade staat de voormalige brandweerkazerne uit 1890 genaamd NICO. In 1973 verliet de brandweer de kazerne, nieuwe locatie IJtunnelweg. De ruimtes die vrij kwamen werden door kunstenaars en een houtverwerkingsbedrijf in gebruik genomen. De achtergevel met de klimtoren was het domein van de bergsportvereniging. De woningen die vrij kwamen werden aan brandwachten verhuurd. De leus van de gemeente werd hier daadwerkelijk ingevuld: wonen, werken en recreëren.

Doch de gemeente kreeg andere plannen. De IJoevers moesten de nieuwe toekomst worden. Prachtige gebouwen, steigers alles werd gesloopt. Om de sloop te bespoedigen, dropte de gemeente in 1985 precies na de SAIL de heroinestraatprostitutie op de De Ruyterkade, in de hoop dat de bedrijven vanzelf weg zouden gaan. Het resultaat was een luid protest van bewoners en bedrijven, vele spandoeken sierden de gevels en de straat. Dat werd zelfs de toenmalige burgemeester van Thijn te veel (lees het o.a. in zijn boek) en op 1 januari 1987 werd de gedoogzone bij ons op geheven.

Op 3 maart 1986 in een vergadering van Ruimtelijke Ordening onder leiding van de wethouder van der Vlis, werd besloten dat de voormalige brandweerkazerne gesloopt kon worden om plaats te maken voor z'n glazen kantoor "paleis". Maar dat ging niet door. Twee brandweerlieden, bewoners, zochten contact met iedereen die van oude gebouwen hielden: nieuwsmedia, Monumentenzorg, Rijksmonumentenzorg, commissie Dooijens, Ons Amsterdam, de heer G.Brinkgreve, Vereniging vrienden van de binnenstad, E. Dienaar van Heemschut, Wijkcentrum d'Oude Stadt, en vele anderen.

Bewoners hebben in 1992 de stichting OUD NICO in het leven geroepen om hun belangen te verdedigen en zelfs de Bosatlas Amsterdam schenkt aandacht aan ons. In oktober 2001 werden wij een Rijksmonument, hoera! Het gemeente grondbedrijf, de eigenaar van ons gebouw, heeft ons in 2005 met een bruidsschat aan Stadsherstel overgedragen en daar zijn wij erg blij mee. Zij hebben de voormalige brandweerkazerne in oude glorie hersteld. Ondanks alle afbraakplannen, sloopplannen, leven wij nog steeds.

P.S. Kunt u zich nog de verkeersborden herinneren met die blote vrouwenbenen en -billen, geplakt op de ronde verboden te parkeren-borden? Het heeft vele kranten gehaald, zelfs in het buitenland.

Deel dit verhaal op Facebook
Lees uw verhaal en die van andere Amsterdammers