Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam
Koolhaas' eerste
Wijnand Looise

Koolhaas' eerste

IJplein - omdat dit het eerste gebouwde project van Rem Koolhaas en OMA is. Interessant voor de geschiedenis van de Amsterdamse stadsontwikkeling. Jan Schaefer en “de buurt” verkozen het (stedenbouwkundig en landschaps-) plan van OMA boven dat van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Uniek voor die periode: 100% sociale huurwoningen, veel inspraak van de buurtorganisatie en toekomstige bewoners. Geen hoogbouw, om de woonlasten laag te houden. Het woonblok aan de Motorwal, dat OMA zelf uitwerkte, is een interessante staalkaart van typologieën en ontsluitingsvormen. Veel van de studenten die er vanuit OMA aan werkten zijn later bekende architecten geworden: Kees Christiaanse, Dolf Dobbelaar, Herman de Kovel, Xaveer de Geyter, Ruurd Roorda, Klaas Kingma enz. Voor mij was het mijn eerste free-lancebaan: inspraakbegeleider voor de bewoners. Ik woonde 17 jaar lang met plezier op no. 234 in een urban villa van Hein van Meer. Mijn archief over de planvorming is in te zien bij het Stadsarchief.

Deel dit verhaal op Facebook
Lees uw verhaal en die van andere Amsterdammers