Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam

Fiscaal voordeel

 

Stichting Architectuurcentrum Amsterdam is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De Geefwet levert een schenker tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het doel van de overheid is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om aan cultuur te schenken. De Geefwet geldt in elk geval voor een periode van zes jaar, dus t/m 31 december 2017.

In het kader van de Geefwet kunt u het bedrag dat u als particulier aan een culturele ANBI schenkt voor de berekening van de giftenaftrek verhogen met 25%. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000 (exclusief de verhoging van maximaal € 1.250). Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. 

Rekenvoorbeeld: 

U schenkt € 500,-
Uw aftrekpost € 625
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 325,-
U betaalt in feite € 175,-

Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.